Give aways är det gemensamma namnet på något man lämnar till kunder på mässor och vid kundbesök. Eller vid ett jippo  - event. Oftast är det av ringa penningvärde men kan ha mycket stor efffekt på mottagaren. En liten produkt som upplevs som nytänkande, effektiv, praktisk eller bara fin kan ge många användningstillfälle för mottagaren. Varje gång produkten används syns din logga och ditt budskap och det blir en påminnelse. En bra produkt lever i många år.

 

GIVEAWAYS BLANDAT

Via Media AB

Östervångsplan 15

261 44 Landskrona

072-7410780

info@via-media.se